Prace nad nowym spektaklem trwają.

Prace nad nowym spektaklem trwają.

Integracyjny Teatr Tańca AUTentYcZni My od ponad 2 miesięcy intensywnie pracuje nad nową sztuką "Dziewczyna w oknie". Warsztaty teatralne odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na podstawie umowy nr ROPS-V.614.5.14.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.  

Do współpracy przy nowej sztuce zgodnie z założeniami zostały zaproszone osoby związane z działalnością artystyczną: we wrześniu instruktorka tańca Pani Kamila Olszewska, w październiku wokalista Pan Cezary Kuczyński, a w listopadzie reżyserka Teatru 21 Pani Justyna Sobczyk. Był to dla nas zaszczyt móc współpracować z tak doświadczonymi artystami.

W ramach projektu członkowie grupy teatranej mieli również okazję odwiedzić Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie i obejrzeć sztukę AIDA oraz dwukrotnie uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Każda wizyta w teatrze jest dla naszych uczestników źródłem inspiracji, a jednocześnie elementem inkluzji społecznej.

 

 

 

                                       

poprzednia aktualność następna aktualność