Zespół Placówek Edukacyjnych

Jest to pierwsza tego typu w Polsce placówka prowadzona przez organizację pozarządową, w której dzieci i młodzież niepełnosprawna może nieodpłatnie korzystać z pełnowymiarowej oferty edukacyjnej. W budynku funkcjonują następujące oddziały:

 • Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25,
 • Przedszkole Specjalne nr 11 dla dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi,
 • Gimnazjum nr 1 dla uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami Oraz Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym Lub Znacznym,
 • Szkoła Przysposabiająca Do Pracy.


Obecnie do Zespołu Placówek Edukacyjnych uczęszcza 436 uczniów z 15 gmin.

Trafiają do nas dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Wśród nich są podopieczni z rodzin pełnych jak i rozbitych, Domów Dziecka. Zespół Placówek Edukacyjnych przygotował ofertę edukacyjną dla dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych. Pod naszą opieką są dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową, autyzmem, uszkodzeniami słuchu, wzroku, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Naszym wychowankom zapewniamy jak najwyższą jakość w zakresie edukacji, jak również terapii i rehabilitacji. Do dyspozycji dzieci i młodzieży są 44 wysoko wyposażone sale dydaktyczne. Całkowite zaplecze techniczne ZPE obejmuje: 

 • 3 świetlice szkolne
 • 3 sale do rehabilitacji
 • salę gimnastyczną
 • 5 gabinetów logopedycznych
 • 2 gabinety psychologa
 • 2 sale doświadczania świata
 • 10 stanowiskową pracownię komputerową
 • pracownię plastyczną
 • gabinet hydroterapii
 • 13 pomieszczeń do zajęć rewalidacji indywidualnej z komputerowym wyposażeniem
 • 2 pracownie gospodarstwa domowego
 • 2 sale TOMATIS
 • salę terapii BIOFEEDBACK
 • 2 sale do Integracji Sensorycznej
 • salę muzykoterapii.


Wszystkie zasoby na bieżąco modernizujemy i uzupełniamy.