Zajęcia Trening umiejętności społecznych

Co to jest TUS?

Trening umiejętności społecznych (TUS) to zajęcia grupowe, podczas których trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych.

Zajęcia mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane,

- trening umiejętności komunikacyjnych,

- umiejętność współpracy w grupie,

- metody radzenia sobie z emocjami,

- praca nad przestrzeganiem zasad,

- uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,

- odreagowanie napięć emocjonalnych,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 Dla kogo?

- dzieci i młodzież z zespołem Aspergera w wieku od 5 do 18 lat

- osoby dorosłe w wieku powyżej 18 lat z diagnozą zespołu Aspergera

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w systemie weekendowym (piątek lub sobota).

Zajęcia dla osób dorosłych organizowane są raz w wmiesiącu (piątek).

Czas trwania zajęć 3 godziny.

Liczebność grupy od 4 do 6 osób.

Każda grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów.

Forma i tematyka zajęć dostosowane są do wieku, poziomu funkcjonowania i potrzeb uczestników.

Miejsce spotkań:

ul. Turowskiego 1 w Olsztynie (Zespół Placówek Edukacyjnych)

Zapisy:

Celem zgłoszenia dziecka należy wypełnić wniosek i złożyć go w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Turowskiego 1 w Olsztynie (pokój 20 B) lub przesłąć na adres mailowy:

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 89 538 92 61.

Nabór trwa cały rok.