Przekaż Darowiznę

Darowizny można wpłacać na konto:

31 1240 5598 1111 0010 5333 3574

Pomóż czynić dobro. Stań się wyjątkowy!

 

Darowizna rzecz Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce