Wanda Agnieszka Jabłońska
Wanda Agnieszka Jabłońska
Maria Jasińska – Zamarja
Anna Mierzejewska – Małż
Małgorzata Michałowska
Mariola Ptak – Samsel
Agnieszka Nowokuńska

Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Przewodniczący - Wanda Agnieszka Jabłońska
Wiceprzewodniczący – Maria Jasińska – Zamarja
Wiceprzewodniczący – Anna Mierzejewska – Małż
Sekretarz – Małgorzata Michałowska
Skarbnik – Mariola Ptak – Samsel
Członek – Małgorzata Derkowska
Członek – Agnieszka Nowokuńska

 

Wanda Agnieszka Jabłońska – pomysłodawczyni i założycielka Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie, czyli obecnego Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. Wielokrotnie wyróżniania za pracę na rzecz organizacji pozarządowych i edukacji. Dwukrotna laureatka plebiscytu Gazety Olsztyńskiej „Kobieta Niezwykła”. Wyróżniona m.in. statuetką „Ludzie Dobrej Woli”, nagrodą marszałka województwa w dziedzinie pomocy społecznej oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji nagrodami Prezydenta Miasta Olsztyn, Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Idealistka – bezgranicznie wierzy w dobro i czyste intencje ludzi.
Indywidualistka – zawsze tworzy wzorce i przeciera szlaki.
Skuteczna – planuje cele, kierunki rozwoju ZPE i zawsze wprowadza je w czyn.

Kilka słów o sobie – „Jako mała dziewczynka marzyłam o zawodzie nauczyciela i pracy w prawdziwie przyjaznej uczniom szkole. Podsumowując ostatnie 10 lat działań pozwoliłam sobie na stwierdzenie: nie bójmy się marzeń, nie bójmy się być najlepszymi!”


Maria Jasińska - Zamarja - Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, szkoleniach, seminariach. Dzieli się zdobytą wiedzą z pracownikami, jednocześnie motywuje ich do poszerzania swoich kompetencji i wierzy na temat metod i form pracy z podopiecznymi i uczniami. Podejmuje wiele działań, które zapewniają uczniom i podopiecznym optymalne warunki do nauki, rehabilitacji i pełnego korzystania z dostępnych zasobów. U ludzi ceni uczciowość, dobrą organizację. Podopieczni odczuwają troskę o nich, o bezpieczeństwo. Kocha rodzinne podróże bliższe i dalsze. Jest osobą bardzo wrażliwą i uczuciową, wzrusza się do łez na wszelkiego rodzaju uroczystościach. 


Małgorzata Michalowska - Ukończone studia magisterskie, pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe: surdopedagogika, podyplomowe studia przygotowujące do nadzoru pedagogicznego oraz mierzenia jakości specjalnych placówek oświatowych oraz liczne szkolenia i kursy, m.in. kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs języka migowego I stopnia dla nauczycieli, kurs podstaw obsługi komputera, kurs "Wykorzystanie komputera na zajęciah rewalidacji indywidualnej w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych". Bardzo energiczna, pomysłodawca wielu ciekawych inicjatyw, lubi na bieżąco rozwiązywać problemy podopiecznych, uczniów ZPE i pracowników. Wymaga od siebie i innych. We wszystkie działania angażuje się całkowicie, potrafi spędzić w pracy dwanaście godzin, aby doprowadzić rozpoczęte zadania do końca. Kocha dzieci i pracę z nimi.


Anna Mierzejewska - Małż - Magister administracji, ukończone studia podyplomowe z Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej. Liczne szkolenia z funduszy strukturalnych, Europejskich Funduszy SpołecznychNumer jeden remontów i rozbudowy. Jej bystro oko dogląda, pilnuje, dostrzeże najmniejsze rysy i pęknięcia oraz błędy w dokumentach. Na pozór krucha kobieta, twarda i konsekwentna w postępowaniu. Posiada zdolności aktorskie i reżyserskie, które prezentowała w przedstawieniach przygotowanych przez współpracowników i podopiecznych. Uwielbia wędrówki po górach i miastach z ciekawym klimatem. Świetnie gotuje!