1,5% za wyjątkowe serce

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce wykorzystuje fundusze pozyskane z 1% w głównej mierze na :
1. Prowadzenie Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego dla dziecii młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w którym rodzice dzieci z całego regionu Warmii i Mazur mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych oraz terapii
2. Dofinansowanie wyjazdów podopiecznych Stowarzyszenia na zimowisko, wakacje, zieloną szkołę. 
3. Dofinansowanie programów rehabilitacyjnych.