O nas

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce powstało w 2002 roku z inicjatywy nauczycieli i pracowników Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Od samego początku współtworzy wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową w Olsztynie pierwszą w Polsce placówkę publiczną ukierunkowaną na kompleksową terapię dzieci autystycznych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi od lat przedszkolnych aż do nauki zawodu.

pierwsza tego typu w Polsce szkoła założona i prowadzona przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. To wyjątkowe miejsce zostało stworzone dla nich i z myślą o nich. Po blisko 3 latach wyrzeczeń i ciężkiej pracy 28 września 2002 roku nastąpiło otwarcie Zespołu Placówek Edukacyjnych.

Działalność Stowarzyszenia nie zwolniła tempa. Przy placówce prężnie działa Warsztat Terapii Zajęciowej, realizujemy projekty finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzimy innowacyjny Park Pracy i każdego dnia staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju, nauki i rehabilitacji naszym podopiecznym.

Pod naszą opieką znajduje się blisko 600 dzieci i młodzieży z całego regionu. W skład Zespołu Placówek Edukacyjnych wchodzą:

 • Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25,
 • Przedszkole Specjalne nr 11 dla dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi,
 • Gimnazjum nr 1 dla uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami Oraz Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym Lub Znacznym,
 • Szkoła Przysposabiająca Do Pracy.
 • XV Liceum Ogólnokształcące

Zespół Placówek Edukacyjnych jako miejsce zostało oficjalnie otwarte we wrześniu 2002 roku. Lecz jako idea powstało znacznie wcześniej.

 • Historia rozpoczyna się w 1997 roku , kiedy to połączono Przedszkole Miejskie nr 34 i Przedszkole Specjalne nr 5 w  Zespół Placówek Przedszkolnych nr 1. Przez kolejne lata systematycznie inwestowano w prace porządkowe, remontowe oraz dostosowanie budynku do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
 • W 2000 roku uruchomiono Społeczną Szkołę Podstawową dla Dzieci z Autyzmem prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie. Dyrektorem Zespołu Placówek Edukacyjnych została Pani Agnieszka Jabłońska.
 • W 2000 roku powstało Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie. Organizacja była odpowiedzią na rosnące potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych, ich problemy i troskę o dalsze możliwości edukacyjne. Na terenie Olsztyna funkcjonowało kilka placówek zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi, lecz nie było żadnej, która mogłaby skierować ofertę edukacyjną do dzieci z wielozakresową niepełnosprawnością.
 • W tym samym roku rodzice rozpoczęli starania mające na celu stworzenie przystosowanej szkoły do potrzeb ich dzieci. Niestety władze miasta Olsztyn nie mogły zaproponować Stowarzyszeniu żadnego budynku do adaptacji. Stowarzyszenie wystosowało prośbę do Zespołu Placówek Przedszkolnych o możliwość organizacji szkoły dla dzieci niepełnosprawnych na ich terenie.
 • W 2000 roku zrodził się pomysł stworzenia Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przez pracowników Zespołu Placówek Przedszkolnych nr 1 oraz rodziców należących do obu stowarzyszeń: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju oraz Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie.
 • 15 stycznia 2001 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie z inicjatywy pracowników i osób chcących działać na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W wyniku tego trzy istniejące stowarzyszenia zawarły umowę cywilno – prawną o wzajemnej współpracy na rzecz dzieci.
 • 28 września 2002 roku nastąpiło otwarcie Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.


Od tego czasu trzykrotnie rozbudowano i zmodernizowano budynek.

 • 2006 roku zakończyliśmy budowę budynku A
  (990,5 m2)
 • 2009 roku rozbudowaliśmy Zespół Placówek Edukacyjnych o kolejną bryłę B
  (352,9 m2)
 • 2012 roku wybudowaliśmy budynek C
  (1678,07 m2)

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce powstało z inicjatywy pracowników, rodziców i wszystkich tych, dla których ciągły rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest niezwykle ważny. Naszą misją jest zapewnienie godnych i jak najlepszych warunków do edukacji oraz rozwoju dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi z Warmii i Mazur. Każde nasze działanie podyktowane jest konkretną potrzebą dziecka. Pragniemy spełniać ich marzenia oraz polepszać jakość dotychczasowego życia. Jako prekursorzy wielu działań nie boimy się nowych wyzwań. Podopiecznym oddajemy całe serce zgodnie z przyświecającym naszym działaniom mottem:
 

Każde dziecko – potrafi
Każde dziecko – wie
Każde dziecko – potrzebuje
Każde dziecko – kocha
I jest kochane