AKTYWNI - NIEZALEŻNI II

AKTYWNI - NIEZALEŻNI II

Miło nam poinformować, że dnia 12 września br. Stowarzyszenie podpisało umowę z Gminą Olsztyn pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne w profilaktyce osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych w lutym br. w ramach zadania "AKTYWNI - NIEZALEŻNI".

Adresatami projektu są dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie zamieszkałe na terenie miasta Olsztyna podopieczni Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. Na co dzień są to uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olsztynie. W ramach zadania utworzone zostaną trzy grupy, w tym dwie grupy w ramach zajęć pływackich (10 uczestników) i jedna grupa w ramach wycieczek rowerowych (5 uczestników w grupie). Podopieczni Stowarzyszenia skorzystają z 28 godzin zajęć na basenie prowadzonych metodą Hallwick oraz będą mieli okazję uczestniczyć w 4 ośmiogodzinnych rajdach rowerowych po Warmii i Mazurach.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 12 września do 16 grudnia 2022 r.

Zadanie stanowi formę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 i jest dofinansowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

 

      

     

poprzednia aktualność następna aktualność