Stacja AAC pracuje pełną parą!

Stacja AAC pracuje pełną parą!

Od września br. dzięki wsparciu ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego specjaliści Stowarzyszenia realizują szereg działań mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.

Powołana w ramach projektu "Stacja AAC" pełnił kompleksowe wsparcie w zakresie konsultacji, diagnostyki i terapii osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających alternatywnych metod komunikacji oraz promuje kierunki działań i instrumenty wsparcia w obszarze aktywności społecznej i włączenia osób ze szczególnymi potrzebami w komunikowaniu się.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2023 r. 

  

  

  

   

   

  

 

                     

poprzednia aktualność następna aktualność