Kolejna edycja programu TAK dla sportu, NIE dla używek.

Kolejna edycja programu TAK dla sportu, NIE dla używek.

Niezmiernie miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce po raz kolejny zostało beneficjentem zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego, tj. przeprowadzenia programu profilaktycznego pn. "TAK dla sportu, NIE dla używek" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia rowerowe szlakami naszego województwa oraz cykliczne zajęcia pływackie metodą Halliwick. W okresie czterech miesięcy uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę o zagrożeniach dla ich zdrowia oraz kształtować umiejetności sprzyjające zdrowemu trybowi życia, budować pozytywny obraz własnej osoby, kontrolowania emocji i zachowań, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności współdziałania w grupie, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za siebie i za inne osoby.

Będzie to znakomita szansa do aktywnego wypoczynku oraz konstruktywnego spędzania czasu wolnego, jako alternatywy dla społecznej izolacji i ucieczki w świat uzależnień oraz zachowań ryzykownych i szkodliwych.

Zadanie jest dofinansowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

następna aktualność