Zaproszenie na szkolenie w dniu 19 października 2019 r.

Zaproszenie na szkolenie w dniu 19 października 2019 r.

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie zaprasza nauczycieli na szkolenie pt. „Stymulacja sensoryczna ucznia z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 października 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce w Olsztynie przy ul. Turowskiego 1.

Szkolenie poprowadzi specjalista z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzicami, na co dzień pracownik Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Pani Katarzyna Kraszewska-Młot.

Zainteresowanych Państwa uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: . W razie pytań prosimy o kontakt z panią Beatą Kucharzewską pod nr tel. 89 538 92 61.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 8 października 2019 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje data zgłoszenia (w przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednej placówki edukacyjnej będą zakwalifikowane maksymalnie dwie osoby). Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy do dnia 14 października 2019 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

 

Zadanie publiczne realizowane w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

pod nazwą: „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2019 r.

Tytuł zadania: „W drodze do samodzielności. Kompleksowe wsparcie osób z zespołem Aspergera i ich rodzin”.

 

poprzednia aktualność następna aktualność