Zdobywamy wiedzę i kolejne doświadczenia.

Zdobywamy wiedzę i kolejne doświadczenia.

Już ponad dwa miesiące trwają spotkania w ramach projektu "AKTYWNI – NIEZALEŻNI. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w profilaktyce uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną", które Stowarzyszenie realizuje dzięki wsparciu ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Zaproponowane formy aktywności spotkały się z dużym zainteresowaniem. Obok systematycznych zajęć na basenie prowadzonych metodą Hallwick, nasi podopieczni biorą udział w rajdach rowerowych po regionie. Dotychczas zrealizowano dwie wycieczki: trasa wokół Jeziora Krzywego (20 km) oraz lasem - miastem (23 km). W trakcie spotkań uczestnicy zdobywają wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, charakterystyki geograficznej, przyrodniczej i kulturowej regionu oraz zdobywają umiejętności orientacji w terenie, posługiwania się mapą czy zarządzania czasem.

W maju rozpoczynamy również spotkania na kajakach. Będzie to kolejna okazja do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, która - mamy nadzieję - wdroży naszych podopiecznych do kreatywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego oraz będzie elementem promocji zdrowego stylu życia. 

 

 

  ​​​​

 

poprzednia aktualność następna aktualność