Zapraszamy na grupowe zajęcia z treningu umiejętności społecznych.

Zapraszamy na grupowe zajęcia z treningu umiejętności społecznych.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to zajęcia grupowe, podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych. Sierowane są do dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera w wieku od 5 do 18 lat.

Zajęcia mają na celu:
- poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane,
- trening umiejętności komunikacyjnych,
- umiejętność współpracy w grupie,
- metody radzenia sobie z emocjami,
- praca nad przestrzeganiem zasad,
- uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,
- odreagowanie napięć emocjonalnych,
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w systemie weekendowym (piątek lub sobota).
Czas trwania zajęć 3 godziny.
Liczebność grupy od 4 do 6 osób.
Każda grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 538 92 61.
Nabór odbywa się przez cały rok.

ZAPRSZAMY!

poprzednia aktualność następna aktualność