TAK dla sportu, NIE dla używek.

TAK dla sportu, NIE dla używek.

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce po raz kolejny otrzymało wsparcie na realizację działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Od października do połowy grudnia br. nasi podopieczni będą uczestniczyli w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, których celem będzie wspieranie ich zdrowia psychicznego i fizycznego oraz kształtowanie pozytywnych postaw, motywacji i wiary we własne możliwości.

W ramach zadania utworzone zostaną trzy grupy, w tym dwie grupy w ramach zajęć pływackich i jedna grupa w ramach wycieczek rowerowych. Podopieczni Stowarzyszenia skorzystają z 44 godzin zajęć na basenie prowadzonych metodą Hallwick oraz będą mieli okazję uczestniczyć w 4 ośmiogodzinnych rajdach rowerowych po Warmii i Mazurach i pokonają ponad 100 km pięknych tras naszego województwa.

Zadanie jest dofinansowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

poprzednia aktualność następna aktualność