Ogłoszenie o pracę

Ogłoszenie o pracę

OGŁOSZENIE O PRACĘ

STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE

jest organizacją pożytku publicznego, wszechstronnie działającą na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami a także wspomagającą rozwój dzieci pełnosprawnych.

Stowarzyszenie do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 45                              

 poszukuje kandydata na stanowisko:

ASYSTENT OSOBY DOROSŁEJ NIEPEŁNOSPRAWNEJ / KIEROWCA

Opis stanowiska:

 • opieka nad osobą z  niepełnosprawnościami
 • wspieranie terapeuty podczas prowadzenia zajęć
 • współdziałanie w podnoszeniu jakości życia osoby z niepełnosprawnością
 • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju osoby z niepełnosprawnościami
 • przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

  Wymagania:

 • umiejętność oraz chęć do pracy z osobami z niepełnosprawnościami
 • zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • empatia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kategorii B
 • mile widziany ukończony kurs związany z pracą z osobami z niepełnosprawnościami

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole
 • pracę od poniedziałku do piątku

Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w ofercie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Oferty należy składać na adres: Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce, 10-685 Olsztyn ul. Turowskiego 1 (pok. 20b, parter) lub wysłać na mail:

Oferty należy składać do dnia: 30.04.2019r.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce z siedzibą w Olsztynie ul. Turowskiego 1, tel.: 89 538-92-61.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce w Olsztynie możliwy jest pod numerem tel. 668-744-324  lub adresem email: .

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji do pracy

     w  Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce w Olsztynie.

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz 3 m-ce po jej zakończeniu.

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu

    na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji.

poprzednia aktualność następna aktualność