ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

pierwsza tego typu w Polsce szkoła założona i prowadzona przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. To wyjątkowe miejsce zostało stworzone dla nich i z myślą o nich. Po blisko 3 latach wyrzeczeń i ciężkiej pracy 28 września 2002 roku nastąpiło otwarcie Zespołu Placówek Edukacyjnych.

Działalność Stowarzyszenia nie zwolniła tempa. Przy placówce prężnie działa Warsztat Terapii Zajęciowej, realizujemy projekty finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzimy innowacyjny Park Pracy i każdego dnia staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju, nauki i rehabilitacji naszym podopiecznym.

Pod naszą opieką znajduje się blisko 600 dzieci i młodzieży z całego regionu. W skład Zespołu Placówek Edukacyjnych wchodzą:

  • Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25,
  • Przedszkole Specjalne nr 11 dla dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Upośledzeniem Umysłowym, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i Autyzmem,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi,
  • Gimnazjum nr 1 dla uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami Oraz Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym Lub Znacznym,
  • Szkoła Przysposabiająca Do Pracy.
  • XV Liceum Ogólnokształcące