Tomasz Łoźniewski - 16001

 

Imię i nazwisko Podopiecznego:

Tomasz Łoźniewski

Nr subkonta:

16001


Historia Tomasza:

​Tomek urodził się 5 września 2003 r. Rozwijał się prawidłowo do czasu, gdy skończył 2 latka. Wtedy wszystko się zmieniło: przestał mówić, uderzał się, nie nawiązywał kontaktu wzrokowego. Zaczęły się coraz częstsze wizyty u terapeuty, lekarza, psychologa, logopedy… I wówczas rodzice usłyszeli diagnozę… autyzm wczesnodziecięcy (opóźniony rozwój mowy, zaburzenia zachowań i emocji, autoagresja).

Na dzień dzisiejszy Tomek uczęszcza do klasy integracyjnej ma nauczanie indywidualne z włączaniem na tak zwane przedmioty lekkie. Chłopiec wymaga stałej opieki logopedycznej, która umożliwi mu dalszy rozwój i tym samym pozwoli na porozumiewanie się z otoczeniem, a w konsekwencji ułatwi mu kontakty w życiu codziennym.

Tomek jest bardzo dobrym, wrażliwym i uśmiechniętym chłopcem. Jego hobby to składanie klocków lego. Jego największym marzeniem jest mieć swój własny pokój, gdyż swój dzieli z trojgiem rodzeństwa. 


Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
ul. Turowskiego 1, Olsztyn
Bank Pekao S.A.
31 1240 5598 1111 0010 5333 3574
Tytułem:
16001 Tomasz Łoźniewski

1% za Wyjątkowe Serce
W formularzu PIT wpisz numer
KRS 0000081499
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj:
16001 Tomasz Łoźniewski


Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę". 


Apel rodziców:

Drodzy Darczyńcy,

Chcielibyśmy w pełni wykorzystać wszystkie dostępne środki, metody leczenia i rehabilitacji, by nie zaprzepaścić tego, co Tomek już osiągnął. Potrzebujemy jednak do tego materialnego wsparcia Państwa, aby nasz syn w przyszłości mógł samodzielnie funkcjonować. Dlatego znaleźliśmy w sobie odwagę, by prosić o pomoc wierząc, że nasze wołanie nie pozostanie bez echa…

Z góry dziękujemy za okazane serce! 


Zdjęcia: