Olaf Lipka - 14026

 

Imię i nazwisko Podopiecznego:

Olaf Lipka

Nr subkonta:

14026


Historia Olafa:

W czerwcu 2010 roku rodzice Olafa usłyszeli diagnozę: autyzm wczesnodziecięcy. Chłopiec wykazuje zaburzenia w zakresie komunikacji. Nie nawiązuje spontanicznie kontaktu wzrokowego z innymi osobami. Jego rozwój mowy jest opóźniony i często pojawiają się u niego echolalie bezpośrednie i wokalizacje. W trakcie dnia Olaf przejawia zachowania stymulacyjne, takie jak stereotypowe bieganie, podskakiwanie, napinanie mięśni ciała oraz trzepotanie rączkami. Chłopiec bawi się w towarzystwie innych dzieci, jednak zdecydowanie preferuje samodzielne zabawy.

Olaf jak każde dziecko ma swoje mniejsze i większe marzenia. Jednym z nich jest własna konsola do gry xbox. Chłopiec interesuje się wszystkim, co jest związane z komputerami. Lubi grać w gry, ale również obsługuje programy do pisania, rysowania i edycji. Sprawność grafomotoryczna Olafa jest na wysokim poziomie.

Na dzień dzisiejszy chłopiec najbardziej potrzebuje programów edukacyjno-terapeutycznych, które będą dostosowane do jego możliwości i w miarę osiąganych przez niego postępów systematycznie rozbudowywane. Rodzice Olafa pragną rozwijać przede wszystkim sfery deficytowe syna, zwłaszcza rozumienia mowy pisanej i mowy czytanej oraz zachowań społecznych. Dostrzegają konieczność systematycznej pracy nad echolalią, która na dzień dzisiejszy skutecznie utrudnia Olafowi kontakt z otoczeniem oraz nabywanie nowych umiejętności.

Państwo Lipka każdego dnia w pełni angażują się w terapię synka. Starają się skutecznie  motywować Olafa do współpracy poprzez stosowanie jasnych zasad w życiu codziennym oraz wytaczanie czytelnych granic.


Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
ul. Turowskiego 1, Olsztyn
Bank Pekao S.A.
31 1240 5598 1111 0010 5333 3574
Tytułem:
14026 Olaf Lipka

1% za Wyjątkowe Serce
W formularzu PIT wpisz numer
KRS 0000081499
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj:
14026 Olaf Lipka

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę". 


Apel rodziców:

Szanowny Darczyńco, 
       

Chcemy prosić Cię o pomoc i wsparcie finansowe w postaci darowizny lub przekazania 1% podatku na rzecz naszego Olafa.

Zebrane fundusze pragniemy przeznaczyć na turnus rehabilitacyjny syna.

Olaf potrzebuje systematycznej pracy ze specjalistami, żeby mógł zrozumieć i porozumieć sią z otaczającym go światem.

Nasz syn jest pogodnym, uśmiechniętym chłopcem. Bardzo lubi gry komputerowe. Chcemy pomóc mu w funkcjonowaniu w życiu codziennym i potrzebujemy Twojej pomocy.

Dlatego ważny jest dla nas każdy gest dobrego serca, za który dziękujemy w imieniu swoim i syna.
 

Rodzice Olafa


Zdjęcia: