Michał Nabiałczyk - 14022

 

Imię i nazwisko Podopiecznego:

Michał Nabiałczyk

Nr subkonta:

14022


Historia Michała:

Michał urodził się w sierpniu 2005 r. z wytrzewieniem jelit. To rzadka choroba genetyczna, która polega na wrodzonych ubytkach jamy brzusznej.

W grudniu 2008 r. została postawiona chłopcu diagnoza autyzm wczesnodziecięcy. Michał mimo swojego schorzenia jest dzieckiem pogodnym, lubi zabawy z rówieśnikami, choć czasem ma trudności z zaakceptowaniem ustalonych reguł. Chętnie wykonuje zadania manualne, zadania oparte na formule rozwiązywania zagadek czy łamigłówek, jak również wykazuje ochotę na różnorodne zabawy ruchowe. Szczególnie interesują go zajęcia na basenie, jazda na rowerze czy piłka nożna.

W maju 2014 r. rozpoznano u Michała dodatkowo astmę oskrzelową oraz silne uczulenie na sierść i roztocza.

Chłopiec jest na dobrej drodze do przyszłej samodzielności. Rodzice nie ustają w wysiłkach, by intensywnie wspierać jego rozwój. Praca nad zdobywaniem nowych umiejętności mimo, że Michał w bardzo dobry sposób radzi sobie, nadal trwa. I będzie trwała, póki rodzicom starczy sił i nie zabraknie środków finansowych.


Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
ul. Turowskiego 1, Olsztyn
Bank Pekao S.A.
31 1240 5598 1111 0010 5333 3574
Tytułem:
14022 Michał Nabiałczyk

1% za Wyjątkowe Serce
W formularzu PIT wpisz numer
KRS 0000081499
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj:
14022 Michał Nabiałczyk

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę". 


Apel rodziców:

Drodzy Darczyńcy,

Michałek jest pogodnym i uśmiechniętym chłopcem, lubi chodzić do szkoły. Dzięki specjalistycznemu wsparciu zrobił spore postępy w funkcjonowaniu. Niestety nadal borykamy się z jego wieloma problemami i konieczne jest objęcie synka dalszą rewalidacją, której celem będzie doskonalenie sprawności manualnej, grafomotorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie funkcji percepcji słuchowej, doskonalenie sprawności komunikacyjnych oraz rozwijanie zdolności społecznych. Michałek musi systematycznie przyjmować leki związane z astmą i uczuleniem. Marzymy o tym, żeby synek w przyszłości radził sobie z problemami życia codziennego. Przekazując 1% podatku na subkonto Michałka, pomagają nam Państwo zwiększyć szanse na w miarę normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Z góry dziękujemy! 


Zdjęcia: