Maria Zmysłowska - 16004

 

Imię i nazwisko Podopiecznego:

Maria Zmysłowska

Nr subkonta:

16004


Historia Marii:

​Maria urodziła się w 1992 r. z dużym niedotlenieniem (zamartwica, 1pkt. w skali Apgar). Opóźnienie rozwoju i cechy autystyczne widoczne były już około 2 roku życia, ale diagnozę postawiono, gdy Maria skończyła 4 lata. Później, już w trakcie nauki szkolnej (w trybie nauczania specjalnego, indywidualnego), zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym. Marysia, podobnie jak inne dzieci autystyczne, od wczesnego dzieciństwa miała specyficzne rytuały w codziennych zachowaniach, uporczywe przyzwyczajenia, nietypowe sposoby zabaw, zachowania autostymulacyjne, duże rozchwianie emocjonalne. Wcześnie zaczęła mówić, ale jej mowa czynna nadal pozostaje na bardzo niskim poziomie (1-3 wyrazowe wypowiedzi, często z niewłaściwą odmianą czasowników). Nadal występuje echolalia, brak zadawania pytań, brak umiejętności opowiadania, wyraźnego komunikowania potrzeb. Zdarza się, że angażuje się w trudne zachowania. W ogóle dużo wokalizuje, mruczy, macha rękami.

Maria potrzebuje pomocy we wszystkich czynnościach codziennego życia. Potrzebuje wsparcia w nauce nowych umiejętności i podtrzymywania tego, co już umie. Najbardziej potrzebni nam są kompetentni i przyjaźnie nastawieni ludzie, którzy pomogliby prowadzić i modyfikować terapię. Maria obecnie nie korzysta z żadnej formy edukacji. Od kilku miesięcy mamy pomoc terapeuty w ramach Specjalnych Usług Opiekuńczych (5 godz. w tygodniu).

Marysia bardzo lubi długie wycieczki do lasu. Lubi bywać nad morzem. Od kilku lat jeździ wspólnie ze swoim tatą na rowerze (tandem równoległy), który jest wspaniałym sprzętem pozwalającym na urozmaicenie ruchu. Przed laty dużo rysowała i malowała. Udało się nawet  zorganizować dwie wystawy. Marysia nie potrafi mówić o swoich marzeniach, ale my marzymy o tym, aby udało się wzbudzić na nowo te lub inne pasje.


Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
ul. Turowskiego 1, Olsztyn
Bank Pekao S.A.
31 1240 5598 1111 0010 5333 3574
Tytułem:
16004 Maria Zmysłowska

1% za Wyjątkowe Serce
W formularzu PIT wpisz numer
KRS 0000081499
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj:
16004 Maria Zmysłowska

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę". 


Apel rodziców:

W stosunku do ludzi podobnych do naszej córki czasami spełnia się taka smutna prawidłowość, że… „Jeśli spotka je ludzka obojętność, czeka je nieludzka samotność”. Pragniemy, aby tak nie było i dlatego prosimy o pomoc, za którą będziemy bardzo wdzięczni.
 

Rodzice Marysi


Zdjęcia: