Maja Wołoszyn - 13005

 

Imię i nazwisko Podopiecznego:

Maja Wołoszyn

Nr subkonta:
13005


Historia Mai:

Maja przyszła na świat w styczniu 2008 roku. Od urodzenia choruje na ciężką w przebiegu lekooporną padaczkę miokloniczną -Zespoł Dravet'a. Jest to choroba bardzo rzadka, która objawia się napadami padaczkowymi, ciężkimi do opanowania z częściową lub całkowitą utratą świadomości. W związku z późnym rozpoznaniem i niewłaściwą wstępną diagnozą nastąpił znaczący postęp choroby. Rozwój choroby spowodował zaburzenia psychoruchowe i opóźnienie rozwojowe oraz problemy z mową. Zahamowała się u niej umiejętność poznawcza świata. Maja przyjmuje bardzo kosztowne leki, niezbędne są również specjalistyczne terapie psychoruchowe, logopedyczne, psychomotoryczne i ciągła rehabilitacja ruchowa.


Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
ul. Turowskiego 1, Olsztyn
Bank Pekao S.A.
31 1240 5598 1111 0010 5333 3574
Tytułem:
13005 Maja Wołoszyn

1% za Wyjątkowe Serce
W formularzu PIT wpisz numer
KRS 0000081499
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj:
13005 Maja Wołoszyn

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę". 


Apel rodziców:

Bardzo prosimy o wsparcie finansowe i przekazanie 1% podatku na konto Mai. Wystarczy tylko w formularzu PIT wpisać numer KRS 0000081499 i w rubryce „cel szczegółowy” wskazać 13005 Maja Wołoszyn. Wszystkim o Wielkim i Wyjątkowym Sercu dziękujemy w imieniu Majeczki. 

„Do póki walczymy jesteśmy zwycięzcami”.

 

Rodzice Magdalena i Rafał Wołoszyn


Zdjęcia: