Jan Wójcicki - 17008

Imię i nazwisko Podopiecznego:

Jan Wójcicki

Nr subkonta:

17008


Historia Jasia:

Jaś urodził się 23.05.2014 r. Kiedy miał 18 m-cy zdiagnozowano u niego AUTYZM czyli całościowe zaburzenia rozwojowe. Ma ogromne problemy w komunikowaniu się z innymi osobami oraz trudności w relacjach społecznych. Jednocześnie Jaś ma zaburzenia integracji sensorycznej a co za tym idzie, nadwrażliwości wzrokowe słuchowe i dotykowe. Występuje u niego ogromna wybiórczość pokarmowa. Nie radzi sobie z emocjami. Jaś wymaga regularnej i intensywnej terapii logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, treningu jedzenia oraz terapii behawioralnej.

Janek to bardzo wesoły i pogodny chłopiec. Uwielbia literki i cyferki. Potrafi już pisać i czytać. Zna kilka alfabetów m.in. angielski, rosyjski, serbski, ukraiński i grecki i potrafi je napisać. Dodaje i odejmuje. Ma genialną pamięć wzrokową. Bardzo lubi klocki LEGO, auta oraz jazdę na deskorolce. Pięknie rysuje.


Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
ul. Turowskiego 1, Olsztyn
Bank Pekao S.A.
31 1240 5598 1111 0010 5333 3574
Tytułem:
17008 Jan Wójcicki

1% za Wyjątkowe Serce
W formularzu PIT wpisz numer
KRS 0000081499
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj:
17008 Jan Wójcicki
Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę". 


Apel rodziców:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o darowiznę lub przekazanie 1 % podatku by Jaś mógł kontynuować bardzo potrzebne we wspomaganiu jego rozwoju terapie, dzięki którym w przyszłości Jaś będzie samodzielnie funkcjonował w społeczeństwie.

ZA KAŻDĄ POMOC PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!

Rodzice Jasia