Damian Tys - 14042

 

Imię i nazwisko Podopiecznego:

Damian Tys

Nr subkonta:

14042
 


Historia Damiana:

Damian ma 6 lat. Od 3 roku życia pozostawał pod opieką poradni specjalistycznej z powodu zaburzeń rozwoju (opóźniony rozwój mowy, zaburzenia zachowania i emocji). Konsultacja audiologiczna wykazała na niedosłuch prawostronny, a okulistyczna na wadę wzroku. Chłopiec cierpi również na autyzm wczesnodziecięcy. Początkowy strach przed nieznanym, rodzice Damianka szybko zastąpili działaniem. Zdali sobie sprawę, iż chcąc pomóc swojemu synkowi, muszą jak najszybciej podjąć działanie, bo czas jest ich przeciwnikiem. Każdy rodzic, który zetknął się z autyzmem wie, że im wcześniej podejmie się pracę z dzieckiem, tym lepiej będzie wyglądała jego przyszłość. 

Obecnie chłopiec uczęszcza do oddziału zerowego w szkole ogólnodostępnej, jednak ze względu na swoją niepełnosprawność otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z istotnym opóźnieniem przebiega rozwój mowy Damianka. Chłopiec wypowiada pojedyncze słowa, jednak jego mowa jest bardzo mało zrozumiała dla otoczenia i w ograniczonym stopniu służy efektywnej komunikacji. To z kolei rzutuje na jego kontakty z otoczeniem.

Damian wymaga objęcia go zajęciami specjalistycznymi o charakterze socjoterapeutycznym i logopedycznym, które umożliwią stymulację jego rozwoju i pozwolą nabyć umiejętności zapewniające możliwie najlepsze i najbardziej samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym.


Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
ul. Turowskiego 1, Olsztyn
Bank Pekao S.A.
31 1240 5598 1111 0010 5333 3574
Tytułem:
14042 Damian Tys

1% za Wyjątkowe Serce
W formularzu PIT wpisz numer
KRS 0000081499
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj:
14042 Damian Tys

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę". 


Apel rodziców:

Choroba dziecka. Największa trwoga i źródło pytań bez odpowiedzi. Cichy płacz w zaciszu własnych myśli: „Czy podołamy?”. Choroby się nie wybiera. Jedynie swoją postawą, zachowaniem i troską możemy wpłynąć na jej przyszłość. Dlatego każdego dnia staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić Damiankowi możliwie najlepsze wsparcie. Jednak potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją są bardzo duże. Dlatego zwracamy się o pomoc do wszystkich osób, które chciałyby nas wesprzeć. Wiemy, że przed nami długa droga. Ale chcemy iść na przód, nie oglądać się wstecz. Naszym celem jest jak największa samodzielność Damianka. Dlatego zebrane środki chcemy przeznaczyć na intensywną rehabilitację synka.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą nam pomóc.

 

Rodzice Damianka 


Zdjęcia: