Ania i Łukasz Świniarscy - 14029

 

Imię i nazwisko Podopiecznego:

Anna Świniarska, Łukasz Świniarski

Nr subkonta:

14029


Historia Ani i Łukasza:

Łukasz został zdiagnozowany 15 września 2011 roku. Rozpoznanie: autyzm wczesnodziecięcy, rozumiany jako całościowe zaburzenie rozwojowe obejmujące trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, osobami dorosłymi, opóźniony i nieprawidłowy rozwój mowy, słaby kontakt wzrokowy. Zakres wytycznych w dalszej rehabilitacji i terapii dziecka był dłuższy niż wyjaśnienia dotyczące jego schorzenia. Państwo Świniarscy wierząc w potencjał drzemiący w synu stosowali się do wszelkich zaleceń, jakich udzielali im lekarze, terapeuci, psycholodzy. Łukasz nie był obojętny na czas, jaki poświęcali mu rodzice. Zaczął okazywać uśmiech, radość, zadowolenie, ale również smutek i płacz. To była wskazówka do tego, że terapia idzie w dobrym kierunku. Dwa lata później diagnoza zostaje postawiona Anii jest tożsama z rozpoznaniem brata. Wykaz zaleceń, wskazań, opinii i orzeczeń również pozostaje jednakowy jak dla Łukasza. Państwo Świniarscy nawet na chwilę nie zatrzymali się w walce o lepszy świat drugiego dziecka. Rodzeństwo systematycznie uczęszcza na terapię i rehabilitację. W domu prowadzone są zajęcia poprzez zabawę. Doskonała wiedza rodziców jest w tym przypadku nieoceniona. Zarówno Ania jak i Łukasz potrzebują sprzętu ortopedyczno - rehabilitacyjnego, pomocy edukacyjnych, które wspierałyby rozwój ich mowy. Są dziećmi uśmiechniętymi i jako rodzeństwo, bardzo zżytymi ze sobą. Oboje mają marzenia. Ania nie może oderwać wzroku od bajek z Myszką Miki. Lubi rzeźbić w plastelinie. Rodzice nazywają ją małym łakomczuszkiem, ponieważ jej największą słabością są Kinder Niespodzianki. Łukasz jest dzieckiem bardzo muzykalnym. Uwielbia program "Jaka to melodia" i prowadzącego, Pana Roberta Janowskiego. To właśnie jego marzenie - móc znaleźć się w studio i uścisnąć dłoń swojego idola. 
Ania i Łukasz są dziećmi niemówiącymi. Rodzice dokładają wszelkich starań, aby wspierać ich rozwój komunikacji alternatywnej. Do tego typu terapii niezbędny jest odpowiedni sprzęt, na który pragną pozyskać fundusze.


Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
ul. Turowskiego 1, Olsztyn
Bank Pekao S.A.
31 1240 5598 1111 0010 5333 3574
Tytułem:
14029 - Ania i Łukasz Świniarscy

1% za Wyjątkowe Serce
W formularzu PIT wpisz numer
KRS 0000081499
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj:
14029 Ania i Łukasz Świniarscy

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam zgodę". 


Apel rodziców:

Jesteśmy rodzicami dwójki niepełnosprawnych dzieci, u których stwierdzono autyzm wczesnodziecięcy - Ania lat 4 i Łukasz lat 7.     
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie i pomoc w pozyskiwaniu funduszy na zakup pomocy edukacyjnych, lekarstw, rehabilitację i terapię naszych dzieci. Apel kierujemy do darczyńców, sponsorów, firm, ludzi wyrozumiałych o dobrym i wyjątkowym sercu.
Łukasz i Ania są dziećmi niemówiącymi, potrzebującymi dużych nakładów terapii, które umożliwią im odnalezienie się w codziennym życiu. Na chwilę obecną świat jest dla nich niezrozumiały. Nie potrafią się w nim odnaleźć i reagują krzykiem, gdy znajdą się w miejscu, którego nie znają. Naszym największym priorytetem jest zapewnienie im jak największych możliwości rozwojowych w tym aspekcie. Wiąże się to z dość dużym obciążeniem finansowym, które wielokrotnie przekracza nasze możliwości. Każdego dnia staramy się o ich lepsze jutro. Wytyczając sobie realne cele, nie poddajemy się i walczymy o dobro naszych dzieci.
Za okazałą pomoc, wyrozumiałość i życzliwość jesteśmy z całego serca bardzo wdzięczni. Mówimy dziękuję każdemu z Państwa za zaangażowanie i wsparcie naszych kochanych dzieci.


Monika i Michał Świniarscy


Zdjęcia: