AKTYWNI - NIEZALEŻNI!

AKTYWNI - NIEZALEŻNI!

Miło nam poinformować, że dnia 14 lutego br. Stowarzyszenie podpisało umowę z Gminą Olsztyn pn. „AKTYWNI – NIEZALEŻNI. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w profilaktyce uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Adresatami zadania są dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie zamieszkałe na terenie miasta Olsztyna podopieczni Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce. Na co dzień są to uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olsztynie. W ramach projektu utworzone zostaną cztery grupy, w tym dwie grupy w ramach zajęć pływackich (10 uczestników) i po jednej grupie w ramach zajęć z kajakarstwa i wycieczek rowerowych (po 5 uczestników w grupie).

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 14 lutego do 29 czerwca 2022 r.

Zadanie stanowi formę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 i jest dofinansowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

 

poprzednia aktualność następna aktualność