Park Pracy

9 września 2013 roku został otwarty pierwszy w Polsce Park Pracy nagrodzony statusem Innowacji Pedagogiczno - Organizacyjnej . 


W miejscu tym niepełnosprawni podopieczni przyjmują role pracowników i działają na rzecz podwyższenia kompetencji zawodowych. Wcieleni w rolę pracodawcy nauczyciele i nasi podopieczni funkcjonują jak normalne przedsiębiorstwo. W pierwszej kolejności kandydat przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, która pozwala określić jego zdolności i predyspozycje, podpisuje umowy o pracę bądź kontrakty i działa! 
Dzięki Parkowi Pracy podopieczni mogą szkolić swoje predyspozycje interpersonalne i przygotować się do zdobycia prawdziwego zawodu.


Park Pracy jest pierwszym tego typu miejscem w Polsce. Obecnie uczęszcza do niego 22 uczniów z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespołami genetycznymi. Do dyspozycji pracowników Parku jest pracownia biurowa, gospodarcza, artystyczna i kulinarna.


Produktem ich działań są przedmioty wykonane różnorodnymi technikami rękodzielniczymi prezentowane podczas kiermaszu. Ta mobilna forma sprzedaży produktów hande made w samym Olsztynie cieszy się dużą popularnością. Nasi podopieczni zorganizowali stoisko w największym centrum handlowym Olsztyna – Aurze, byli z wizytą na Targach Chłopskich w Starych Jabłonkach. Sukcesywnie otwierają swoje podwoje i prezentują stworzone przedmioty podczas imprez w Zespole Placówek Edukacyjnych.