Rządowy projekt Za życiem. Co się zmieni w życiu niepełnosprawnych i ich rodzin?

"Niepełnosprawność dotyka nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale także członków jej rodziny. Stąd też działania pomocowe państwa powinny być skierowane do całej rodziny” – stwierdzono w programie. Podzielono go na sześć priorytetów: wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, usługi wspierające i  rehabilitacyjne, wsparcie mieszkaniowe, koordynacja, poradnictwo i  informacja oraz pozostałe instrumenty wsparcia. 

Jedną z form pomocy dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych będzie opieka wytchnieniowa. Rodzice będą w takich sytuacjach mogli na kilka godzin lub nawet na całą dobę znaleźć miejsce dla dziecka w jednostce oświatowej lub pomocy społecznej, np. ośrodku wsparcia. Rodzice będą też mógł wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji domowych obowiązków. Do rodziny skierowana będzie osoba bezrobotna po przeszkoleniu, pomagając w domu do 10 godzin w tygodniu. 

Małe dzieci po wykryciu niepełnosprawności będą mogły być objęte obligatoryjną specjalistyczną opieką w całej Polsce. Dziś taką pomoc świadczą tylko wybrane instytucje, także Zespół Placówek Edukacyjnych. 

Z myślą o dorosłych niepełnosprawnych powstanie sieć mieszkań chronionych oraz nowe środowiskowe domy samopomocy, w tym specjalne dla ludzi z autyzmem. Będą mogli tutaj przebywać nawet całodobowo. 

Treść artykułu jest dostępna tutaj: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/441135