Zespół Placówek Edukacyjnych Drukuj stronę

1 2 3 4 5 6 7
Jest to pierwsza tego typu w Polsce placówka prowadzona przez organizację pozarządową, w której dzieci i młodzież niepełnosprawna może nieodpłatnie korzystać z pełnowymiarowej oferty edukacyjnej. W budynku funkcjonują następujące oddziały:
Obecnie do Zespołu Placówek Edukacyjnych uczęszcza 436 uczniów z 15 gmin.

Trafiają do nas dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Wśród nich są podopieczni z rodzin pełnych jak i rozbitych, Domów Dziecka. Zespół Placówek Edukacyjnych przygotował ofertę edukacyjną dla dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych. Pod naszą opieką są dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową, autyzmem, uszkodzeniami słuchu, wzroku, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Naszym wychowankom zapewniamy jak najwyższą jakość w zakresie edukacji, jak również terapii i rehabilitacji. Do dyspozycji dzieci i młodzieży są 44 wysoko wyposażone sale dydaktyczne. Całkowite zaplecze techniczne ZPE obejmuje:
3 świetlice szkolne
,
3 sale do rehabilitacji
,
salę gimnastyczną
,
5 gabinetów logopedycznych,
2 gabinety psychologa
,
2 sale doświadczania świata
,
10 stanowiskową pracownię komputerową
,
pracownię plastyczną
,
gabinet hydroterapii
,
13 pomieszczeń do zajęć
rewalidacji indywidualnej z komputerowym wyposażeniem,
2 pracownie gospodarstwa domowego,
2 sale TOMATIS
,
salę terapii BIOFEEDBACK,
2 sale do Integracji Sensorycznej,
salę muzykoterapii.

Wszystkie zasoby na bieżąco modernizujemy i uzupełniamy.