Subkonto - dokumenty, informacje

Pytania i odpowiedzi - wszystko o subkontach

Przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik dotyczący tego jak szybko i sprawnie założyć, prowadzić, rozliczać subkonto w Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce.

czytaj więcej

Najważniejsze zmiany dotyczące prowadzenia subkont

Szanowni Państwo, W związku z coraz większą ilością subkont zakładanych w Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce i bardzo dobrym wynikiem finansowym z kampanii 1% wprowadziliśmy kilka zmian uszczegóławiających sposób wydatkowania i rozliczania środków zgromadzonych na subkontach. Oto najważniejsze z nich: -...

czytaj więcej

Wniosek o otwarcie subkonta w Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności i informacją o rodzaju niepełnosprawności (opinia z poradnii lub opinia o potrzebie kształcenia specjalnego) prosimy dostarczyć...

czytaj więcej

Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkoncie

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem gromadzenia środków pieniężnych na subkoncie. Prosimy pamiętać, że wszystkie dokumenty księgowe powinny w polu Nabywca posiadać dane...

czytaj więcej

Formularz Wyjątkowe Dzieci

Formularz Wyjątkowe Dzieci

czytaj więcej

Formularz zestawienia kosztów

 Formularz zestawienia kosztów

czytaj więcej

Formularz Ewidencji przebiegu pojazdu

 Ewidencja przebiegu pojazdu

czytaj więcej

Szczegółowe informacje dot. wydatkowania i rozliczania subkont

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami wydatkowania oraz rozliczania środków pieniężnych zgromadzonych na subkoncie.

czytaj więcej