Formy terapii osób z autyzmem Drukuj stronę

Tomatis2 Tomatis Kontakt ze zwierzętami Metoda Denissona Metoda Dobrego Startu Program Aktywności Knillow Ruch rozwijający Plac zabaw do Integracji Sensorycznej
Terapia jest zaplanowanym procesem, który obejmuje różne płaszczyzny działania terapeuty. Niestety nie ma jednej metody, która mogłaby pomóc wszystkim osobom z autyzmem. Każda terapia musi być zindywidualizowana czyli powinna obejmować takie metody postępowania, które uwzględniają złożoność zaburzeń, a także potrzeby osoby i jego środowiska. Właściwy dobór metod terapeutycznych może w dużym stopniu wpłynąć na poprawę funkcjonowania osoby z autyzmem. Istotną rolę procesie terapii odgrywa także współpraca pomiędzy specjalistami a rodzicami. Otoczenie, w którym odbywa się terapia powinno być kontrolowane i z ograniczonym dopływem bodźców

W procesie terapii bardzo ważnym elementem jest nawiązanie kontaktu wzrokowego (na poziomie oczu podopiecznego przy każdej czynności i poleceniu). Kontakt twarzą w twarz umożliwia kontrolowanie wzroku osoby z autyzmem. Ważne jest wydawanie jasnych i krótkich komunikatów oraz czytelna ekspresja twarzy terapeuty. Duże znaczenie ma także strukturalizacja czasu i przestrzeni, czyli określenie miejsca, czasu, osób, planu dnia i zajęć  - dostosowane do możliwości osoby z autyzmem. Takie działanie ułatwia orientację, zrozumienie otoczenia, zapewnia przewidywalność zdarzeń, umożliwia samodzielność.

Istnieje wiele metod pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Należą do nich m.in.:

Integracja sensoryczna - to proces w którym następuje współdziałanie zmysłu dotyku, równowagi
i czucia głębokiego umożliwiające wykonywanie codziennych czynności. Uszkodzenia receptorów powodują zaburzenia w odbiorze i integracji wrażeń zmysłowych. Celem terapii jest poprawa zaburzonych, połączeń poprzez specjalnie dobrane ćwiczenia przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Trening słuchowy (A. Tomatis) - celem treningu jest stymulowanie słuchu za pomocą materiału dźwiękowego, który jest przetworzony cyfrowo. W jego trakcie wykorzystuje się głównie muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Polega on na przekazaniu dźwięku drogą powietrzną i kostną poprzez specjalistyczne słuchawki.

Ruch rozwijający W. Sherborne - celem metody jest rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała, rozwijanie świadomości przestrzeni i działania w niej, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi a także nawiązywanie i poprawa kontaktu z podopiecznym.

Programy Aktywności Knillów – opierają się na poznawaniu różnych rodzajów aktywności przez dostosowanie ruchów do akompaniamentu. Pomagają osobom z autyzmem w zdobywaniu świadomości własnego ciała (odczuwaniu części ciała, nauce ruchów celowych, nauce naśladownictwa). Wpływa na poprawę kontaktu wzrokowego a także na poprawę kontaktu z innymi osobami.

Terapia poprzez kontakt ze zwierzętami - polega na budowaniu i rozwijaniu zaburzonego kontaktu z innymi osobami poprzez zabawy, ćwiczenia ze zwierzętami (np. psami - dogoterapia, delfinami - delfinoterapia, końmi – hipoterapia). Osoba, która zaakceptuje kontakt ze zwierzętami, stopniowo zaczyna otwierać się na otoczenie, przełamuje bariery komunikacyjne.

Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz)głównym celem tej metody jest przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania. głównym założeniem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego przez odpowiednio zorganizowaną zabawę i  wielozmysłowe uczenie symboli graficznych (szlaczków,wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni.

Metoda Dennisona – to zestaw ćwiczeń służących integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Harmonijna współpraca obu półkul ułatwia przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności.

Metoda Ułatwionej Komunikacji - przeznaczona jest dla osób, które nie posługują się mową werbalną i z problemami w planowaniu motorycznym. Polega na podtrzymywaniu ręki, nadgarstka, przedramienia lub ramienia przez osobę wspomagającą i pisaniu z wykorzystaniem klawiatury komputera lub specjalnej tablicy ułatwionej komunikacji.

Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) – polega na dostarczeniu odpowiednich bodźców, zmniejsza poczucie lęku i dezorientacji. Osoba poddawana jest działaniu odpowiednio dobranych kolorów, świateł, zapachów, dźwięków a także bodźców dotykowych. Dzięki specjalnym urządzeniom stymulowane są wszystkie zmysły podopiecznego

EEG Biofeedback – jest nowoczesną metodą treningu pracy mózgu. Celem terapii jest leczenie zaburzeń pracy mózgu przez uporządkowanie i utrwalenie na właściwym poziomie poszczególnych fal mózgowych a także rozwój potencjału możliwości przez optymalizację pracy mózgu.

Celem wszystkich  form terapii jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu, rozwijanie komunikacji, a także umożliwianie budowania prawidłowych relacji społecznych osobom z autyzmem – czyli stopniowe integrowanie ich z otoczeniem.

WERSJA DO POBRANIA - TUTAJ

Możesz zapisać się do newslettera i otrzymywać regularne publikacje na swojego maila