O nas Drukuj stronę

Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce powstało w 2002 roku z inicjatywy nauczycieli i pracowników Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Od samego początku współtworzy wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową w Olsztynie pierwszą w Polsce placówkę publiczną ukierunkowaną na kompleksową terapię dzieci autystycznych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi od lat przedszkolnych aż do nauki zawodu.

Głównym i najważniejszym efektem działalności Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce jest Zespół Placówek Edukacyjnych – pierwsza tego typu w Polsce szkoła założona i prowadzona przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. To wyjątkowe miejsce zostało stworzone dla nich i z myślą o nich. Po blisko 3 latach wyrzeczeń i ciężkiej pracy 28 września 2002 roku nastąpiło otwarcie Zespołu Placówek Edukacyjnych.

 
Działalność Stowarzyszenia nie zwolniła tempa. Przy placówce prężnie działa Warsztat Terapii Zajęciowej, realizujemy projekty finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzimy innowacyjny Park Pracy i każdego dnia staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju, nauki i rehabilitacji naszym podopiecznym.

Pod naszą opieką znajduje się blisko 600 dzieci i młodzieży z całego regionu. W skład Zespołu Placówek Edukacyjnych wchodzą:

 W naszych planach jest zapewnienie przyszłego dobrego życia dorosłym oraz stałe podnoszenie jakości i standardów pracy.

Ponadto planujemy budowę pierwszej w województwie Warmińskiej Kuźni Pracy „Modrak” – miejsca będącego kontynuacją cyklu edukacyjnego dla dorosłych podopiecznych placówki ale także wspierającego rozwój zawodowy i społeczny na wielu płaszczyznach. W Warmińskiej Kuźni Pracy „Modrak” nasi wychowankowie będą mogli prowadzić normalne życie bez znamion wykluczenia. Będzie to również miejsce zamieszkania podopiecznych Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce, w którym każdego dnia będą funkcjonować jak pełnoprawni członkowie społeczeństwa, bez przejawów dyskryminacji, utrudnień architektonicznych, czy słabszego dostępu do usług.

Warmińska Kuźnia Pracy „Modrak” w naszych zamierzeniach ma być miejscem niezwykłym. Mieszkańcy Kuźni będą działać w ramach spółdzielni socjalnej. Jako miejsce otwarte, będzie przystanią dla rodzin osób niepełnosprawnych, osób chcących zgłębić temat autyzmu w ramach szkoleń i warsztatów.

Filozofia funkcjonowania Warmińskiej Kuźni Pracy „M
odrak”:
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Edukacyjnych: